Tvarkaraščiai

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 -10.35

Pertrauka 20 min.

(valgo 1 - 3 klasės)

4. 10.55 – 11.40
Pertrauka 20 min

(valgo  4-5  klasės)

5. 12.00 – 12.45

Pertrauka 20 min.

(valgo 6 – 10 klasės)

6. 13.05 -13.50

7. 14.00 -14.45


Pamokų tvarkaraštis pradinukams nuo 09-01
Pamokų tvarkaraštis 5-10 klasėms nuo 09-01

Pamokų tvarkaraštis mokytojams nuo 09-01

INTERAKTYVŪS TVARKARAŠČIAI

Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis


Mokytojų budėjimas valgykloje

Mokytojų budėjimas mokykloje
Autobusų važiavimo grafikai
Mokytojų budėjimas rūbinėje
Klasių budėjimo rūbinėje grafikas


 

 

 

 

NELYGINĖ SAVAITĖ

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2014-09-30

8b, 4d, 7c, 8a – tikybos nebus

 

1a – 5p tikybos nebus

3b – 1p klasės val. (vietoj 5p), muzikos nebus

4a – 2p klasės val. (atkelta iš ketvirtadienio), muzikos nebus

6a – 3p geografija (atkelta iš trečiadienio), muzikos nebus

6b – 1p gamta (vietoj 6p), tikybos nebus

6c – 4p klasės val. (vietoj 7p), 7p geografija, gamtos nebus

7a – 4p dailė (atkelta iš ketvirtadienio), muzikos nebus

8a – 1p geografija, biologijos nebus

8a – 7p etika 105 k.

8c – 7p etika 105 k.

9 – 5p klasės val. (atkelta iš trečiadienio), muzikos nebus

10 – 3p anglų k. (vietoj 6p), 6p biologija (vietoj 3p),  muzikos nebus

 

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2014-09-30

4d – tikybos nebus

1a – 5p tikybos nebus

3b – 1p klasės val. (vietoj 5p), muzikos nebus

I. Albavičienė – 7p 8ac 105 k.

M. Garalevičius -1p 8a, 2p 7a, 3p 6a, 4p 7c, 5p 8c, 6p 7b, 7p 6c

A. Čepulienė – 1p 6b (vietoj 6p), 5p 9 (atkelta iš trečiadienio), 6p 10 (vietoj 3p)

V. Gasparavičius – 4p 6c (vietoj 7p)

J. Lazickienė – 4p 7a (atkelta iš ketvirtadienio),

G. Žilinskienė – 3p 10 (vietoj 6p)

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2014-10-01

 

1b – 5p pasaulio p. nebus (atidirbta)

2a – tikybos nebus

5a – 1p tikybos nebus, 5p gamtos nebus

5b – 2p klasės val. su I. Šerkšnė 110 k., matematikos nebus (atidirbta)

5c -  tikybos nebus

6a – 1p geografijos nebus

6b – 6p klasės val. nebus

7a – 1p biologija 213 k.

7b – 2p matematika (vietoj 6p), kūno k. nebus (atidirbta),  geografijos nebus

7c – 7p istorijos nebus

8a – 3p klasės val. (vietoj 6p), 4p lietuvių k. (vietoj 3p), geografijos nebus

8b – 3p istorija (vietoj 5p), 4p matematika (vietoj 3p), 5p klasės val. (vietoj 7p), biologijos nebus,  geografijos nebus

8c - 3p muzika (atidirbimas), biologijos nebus

9 – 3p anglų k. (vietoj 6p),  7p klasės val. nebus (atidirbta)

 

 

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2014-10-01

1b – 5p pasaulio p. nebus (atidirbta)

2a – tikybos nebus

I. Šerkšnė – 2p 5b 110 k.

J. Batakienė – 5b nebus (atidirbta), 2p 7b (vietoj 6p), 4p 8b (vietoj 3p)

R. Varneckas – 7b nebus (atidirbta)

A. Čepulienė – 1p 7a, 7p 9 kl.v. nebus (atidirbta)

J. Vėdaras – 7p nebus

D. Dumšienė – 3p 8a (vietoj 6p)

L. Kanapickienė – 4p 8a (vietoj 3p)

G. Četkauskienė – 3p 8c (atidirbimas)

V. Kleinotaitė – 3p 8b (vietoj 5p)

R. Stuogienė – 5p 8b (vietoj 7p)

J. Bučnienė – 3p 9 (vietoj 6p)