Tvarkaraščiai

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 -10.35

Pertrauka 20 min.

(valgo 1 - 3 klasės)

4. 10.55 – 11.40
Pertrauka 20 min

(valgo  4-5  klasės)

5. 12.00 – 12.45

Pertrauka 20 min.

(valgo 6 – 10 klasės)

6. 13.05 -13.50

7. 14.00 -14.45


Pamokų tvarkaraštis pradinukams nuo 09-01
Pamokų tvarkaraštis 5-10 klasėms nuo 09-01

Pamokų tvarkaraštis mokytojams nuo 09-01

INTERAKTYVŪS TVARKARAŠČIAI

Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis


Mokytojų budėjimas valgykloje

Mokytojų budėjimas mokykloje
Autobusų važiavimo grafikai
Mokytojų budėjimas rūbinėje
Klasių budėjimo rūbinėje grafikas


 

 

NELYGINĖ SAVAITĖ

 

 

 

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2014-09-19

4a – 4p pasaulio p. (vietoj 5p), 5p kūno k.

5a – 3p istorija (vietoj 5p), gamtos nebus

5b – 2p muzika (atkelta iš pirmadienio), 3p gamta (vietoj 4p), 4p anglų k. (vietoj 5p), lietuvių k. nebus

6a – 1p kūno k. (vietoj 5p), 3p matematika (vietoj 4p), geografijos nebus, lietuvių k. nebus

6c – 4p tikyba (atidirbimas), 5p anglų k. (vietoj 6p), dailės nebus (atidirbta), gamtos nebus

7a – geografijoa nebus

7b – 2p istorija (atkelta iš ketvirtadienio), žmogaus saugos nebus (atidirbta)

7c – 6p rusų k. nebus (atidirbta)

8a – 1p istorija (atkelta iš antradienio), 3p rusų/prancūzų k. (vietoj 6p), 4p kūno k. (vietoj 1p), geografijos nebus,  muzikos ir lietuvių k.  nebus (atidirbta)

8b – 4p matematika (atidirbimas), biologijos nebus

9 – 1p prancūzų k., 3p istorija (vietoj 4p), 4p matematika (vietoj 3p), geografijos nebus

10 – 1p nebus, 2p kūno k. (vietoj 1p), 5p istorija (vietoj 2p), lietuvių k. nebus

 

 

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2014-09-19

4a – 4p pasaulio p. (vietoj 5p), 5p kūno k.

 J. Vėadars – 3p 5a (vietoj 5p), 2p 7b (atkelta iš ketvirtadienio), 5p 10 (vietoj 2p)

G. Četkauskienė – 2p 5b (atkelta iš pirmadienio),

G. Žilinskienė – 4p 5b (vietoj 4p), 5p 6c

M. Beinoravičienė – 3p 5b (vietoj 4p)

R. Varneckas – 1p 6a (vietoj 5p), 4p 8a (vietoj 1p)

L. Kanapickienė – 8a nebus (atidirbta)

J. Batakienė – 4p 8b (atidirbimas)

V. Batakis – 3p 6a (vietoj 4p), 4p 9 (vietoj 3p)

I. Žiaunienė – 4p 6c (atidirbimas)

J. Lazickienė – 6c nebus (atidirbta)

E. Žukauskienė – 2p 10 (vietoj 1p)7b nebus Taidirbta)

L. Baltrušaitienė – 7c nebus (atidirbta)

V. Kleinotaitė – 1p 8a (atkelta iš antradienio), 3p 9 (vietoj 4p)

V. Lukšienė – 3p 8a (vietoj 6p)

R. Stapušaitienė – 1p 9 (vietoj 6p)3p 8a (vietoj 6p)

A. Čepulienė - 3p 5b (vietoj 4p)

 

LYGINĖ SAVAITĖ

Pamokų pakeitimai mokiniams 2014-09-22

5b – 1p nebus, 4p matematika (vietoj 1p), muzikos nebus (atidirbta)

6b – 1p geografijos nebus

6c – geografijos nebus, tikybos nebus (nukelta)

7a – 7p klasės val. nebus

7c – 2p rusų k. (atkelta iš penktadienio), geografijos nebus

8b – 1p nebus, 3p chemija (vietoj 5p), 4p fizika (vietoj 3p), 5p dailė (vietoj 1p), geografijos nebus

10 – geografijos ir ekonomikos nebus

 

 

 

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2014-09-22

 

 J. Batakienė – 4p 5b (vietoj 1p)

G. Četkauskienė – 5b nebus (atidirbta)

I. Žiaunienė – 6c nebus (anukelta)

L. Baltrušaitienė – 2p 7c (atkelta iš penktadienio),

V. Balčiūnienė – 3p 8b (vietoj 5p)

D. Dumšienė – 4p 8b (vietoj 3p)

J. Lazickienė – 5p 8b (vietoj 1p)