Mokiniai, kurių I trimestro pasiekimų vidurkis 9,00 ir daugiau