Mokytojai

 • Pradinių klasių mokytojai

Albavičienė Irena, 120 kab.

Butkuvienė Danguolė, 201 kab.
Geležinytė Birutė, 303 kab.
Pamerneckienė Vaiva, 220 kab.
Norvilienė Aušra, 218 kab.
Pileckienė Žibutė, 316 kab.   
Katilienė Dijana, 217 kab.
Aperavičienė Asta, 317 kab.
Damauskienė Daiva, 307 kab.
Daubarienė Asta, 305 kab.
Ilgavičienė Edita, 304 kab.
Kazincienė Genovaitė, 216 kab.

Balašauskienė Gitana
Šimkienė Gražina, 208 kab.
Zarakauskienė Genovaitė, 319 kab.
Kacilevičienė Janina, 119, 203 kab.

 • Lietuvių kalbos mokytojai
Gasparavičienė Regina, 107 kab.
Gasparavičius Valdas, 311 kab.
Kanapickienė Liongina, 306 kab.
Stuogienė Rūta, 118 kab.
 • Matematikos mokytojai
Kairienė Silva, 207 kab.
Batakienė Jurga, 313 kab.
Batakis Vidmantas, 314, 313 kab.
Valantinas Romualdas, 311, 211 kab.
 • Fizikos mokytojai
Dumšienė Daiva, 312 kab.
 • Chemijos mokytojai
Balčiūnienė Valda, 211 kab.
 • Informatikos mokytojai
Tamašauskienė Modesta, 314a kab.
Bagdonienė Jurgita, 314a kab.
Batakis Vidmantas, 314 kab.
 • Rusų kalbos mokytojai
Lukšienė Vida, 318 kab.
Ginatrė Žilinskienė 122 kab.
 • Anglų kalbos mokytojai
Beinoravičienė Monika, 109 kab.
Žilinskienė Gintarė, 122 kab.
Zabielaitė Violeta, 114 kab.
Šimoliūnienė Edita, 301 kab.
 • Prancūzų kalbos mokytojai
Ušinskaitė Inga, 105 kb.
 • Istorijos, pilietinio ugdymo mokytojai
Kleinotaitė Vida, 205 kab.
Vėdaras Juozas, 209 kab.
 • Geografijos mokytojai
Slunksnienė Daiva, 110 kab.
 • Biologijos mokytojai
Čepulienė Aida, 213 kab.
Karklienė Rita, 213 kab.
 • Muzikos mokytojai
Četkauskienė Genė, 222 kab.
Petraitienė Ramunė, 222 kab.
 • Technologijų mokytojai

  Morkūnaitė Ona, 111 kab.
  Katilius Alvydass, 112, 113 kab.

 • Dailės mokytoja
Lazickienė Jurgita, 309 kab.
 • Kūno kultūros mokytojai
Balašauskienė Gitana, 124 kab.
Varneckas Ramūnas, 124 kab
 • Etikos mokytojai
          Uogintienė Eglė, 201 kb.
          Rokas Venckus 201 kab.
 • Tikybos mokytoja
Tamošaitytė-Rutkauskienė Eglė, 104 kab.
 • Ekonomikos mokytoja
Slunksnienė Daiva, 110 kab.
 • Žmogaus saugos mokytoja
Dumšienė Daiva,  312 kab.