Kiti darbuotojai

 • Sekretorė Andželika Lukoševičienė
 • Kompiuterių sistemų specialistas Vidmantas Batakis
 • Specialioji pedagogė Lolita Aidukienė
 • Specialioji pedagogė Kristina Pociulytė Špakienė
 • Socialinė pedagogė Kristina Averjanova
 • Socialinė pedagogė Inga Misiūnienė
 • Logopedė Giedrė Poškuvienė
 • Bibliotekininkės Asta Sutkienė ir Aurelija Adomavičienė
 • Laborantė Kristina Juzeliūnienė
 • Vairuotojas Laimutis Kibilda
 • Vyriausioji virėja Rima Adomaitienė
 • Virėja Girma Rimkuvienė
 • Virėja Giedrė Kazokaitienė
 • Virėja Aušra Stankūnienė
 • Pagalbinė darbininkė Sandra Paklovanskienė
 • Pagalbinė darbininkė Dana Navickienė
 • Valytoja Angelė Gedrimienė
 • Valytoja Irena Stabužienė
 • Valytoja Danutė Šlapimienė
 • Valytoja Regina Sipavičienė
 • Valytoja Rita Šunauskienė
 • Valytoja Danutė Miežienė
 • Valytoja Ina Pakalnienė
 • Valytoja Jurgita Vaidžiulienė
 • Budėtoja Danutė Mažuknienė
 • Budėtoja Danutė Mogulevičienė
 • Rūbininkė Rasa Kazokaitienė
 • Valytoja Alma Šumnauskienė
 • Valytoja Laimutė Naglienė
 • Kiemsargė Ona Kuliauskienė
 • Kiemsargė Emilija Stankūnaitė
 • Pagalbinis darbininkas, sargas Stasys Dapšys
 • Pagalbinis darbininkas, sargas Edmundas Dzimidas
 • Pagalbinis darbininkas Saulius Virbickas
 • Sargas Algis Abromavičius
 • Valytoja Vida Stanikaitienė
 • Valytoja Danutė Gedrimienė

 

 

sekretorė