Savivalda

Mokyklos taryba

Mokinių tėvų atstovai:

Aušra Dvelienė
Dalia Rimkuvienė
Sandra Vaitiekūnienė
Marius Šimanskis
Rita Nikalajevienė

Mokinių atstovai:

Denis Norkus
Andrėja Gedrimaitė
Kamilė Jozėnaitė
Greta Čižauskaitė
Justas Simanavičius

Mokytojų atstovai:

Asta Aperavičienė
Edita Ilgavičienė
Giedrė Poškuvienė
Regina Gasparavičienė
Aida Čepulienė