Laimėtas konkursas

Mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo Šiaulių vyskupijos ,dorinio ugdymo (tikybos), konkurse:Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite Jam takus! Lk 3,4  . Deimena Adomavičiūtė 4b klasės mokinė tapo laureatė. Sveikiname!