Frankofonijos šventė „Gyvenimas po skrybėle“

Baigiantis frankofoniškam kovo mėnesiui Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos, Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos ir Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos mokiniai pakvietė miesto ir rajono visuomenę į elegantišką prancūzų kalbos šventę „Gyvenimas po skrybėle“. Frankofonijos šventė vyko Pakruojo sinagogoje, kurioje gausiai susirinkę žiūrovai galėjo mintimis nusikelti į Prancūziją, bohemiškąjį Paryžių, išgirsti prancūzų kalba atliekamų dainų, prancūzų kompozitorių kūrinių, pasiklausyti poezijos.

Šventės pavadinimą pasirinkome pagal Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Rūtos Stuogienės režisuotą kompoziciją prancūzų-lietuvių kalba, kur skrybėlė tampa tikra stebukladare ir pasukęs bet kurį jos kampą gali atsidurti kur tik panorėjęs! Mes persikėlėme į Paryžių ir neapsirikome.

Renginio žiūrovai negailėjo katučių Pakruojo ir Linkuvos gimnazijų, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos solistams, „Atžalyno“ gimnazijos merginų ansambliui ir instrumentinei grupei. Visus žavėjo jautriai ir nuoširdžiai atliekamos populiarios prancūzų autorių dainos.

Senosios Pakruojo sinagogos skliautais nuvilnijo Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos jaunųjų atlikėjų profesionaliai atlikti kūriniai fortepijonu, akordeonu ir smuiku.

Padėkos žodį tarė Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Aida Stakutienė, Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro metodininkė Rima Leimontienė, kiti svečiai.

Visi šventės dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais, asmeninėmis dovanėlėmis. Mūsų renginys nebeįsivaizduojamas be tradicinio pyrago, kurį dovanojo Pakruojo dvaro virtuvės šefai. Nuoširdžiai dėkojame šventės rėmėjams ir draugams: Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos ir Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos administracijoms, UAB „Pakruojo parkai“, Pakruojo dvarui, parduotuvių tinklui „Techasas“, AB „Dolomitas“, Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai ir Pakruojo sinagogos darbuotojams, Pakruojo kultūros centrui, poniai Kristinai Ivančenko, poniai Gražvydei Atajevienei ir jos šeimai, ponui Mindaugui Kėbliui, ponui Renatui Poškai.

Prancūzų kalbos mokytoja Inga Ušinskaitė

Gitanos Maasienės ir Evelinos Vitkutės nuotraukos