7a - Liongina Kanapickienė

EIL. NR.

MOKINYS

1

DONATAS BALČIŪNAS

2

SAMANTA BARKAUSKAITĖ

3

ARTŪRAS DAUPARAS

4

JOSE MARIA DUKĖ JASIŪNAS

5

ALEKSANDRA JASIŪNAITĖ

6

LUKAS LAPŠYS

7

GABIJA LAPŠYTĖ

8

AIVARAS MILISEVIČIUS

9

PIJUS POZNANSKIS

10

KAMILĖ RAČKAUSKAITĖ

11

EMA SAKALAUSKAITĖ

12

JOKŪBAS SIMONAITIS

13

RUSNĖ ŠEŠPLAUKYTĖ

14

AINIUS ŠIRMENIS

15

ARMINAS VAITIEKŪNAS

16

UGNĖ VAITKUTĖ

17

ANDRIUS GUSTAS VALUNTONIS