Pamokų pakeitimai

LYGINĖ SAVAITĖ 

 

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2019-03-18

 

1a – 3p klasės val., 5p muzika

2a – 4p klasės val., 5p muzika

7c – 1p lietuvių k. (vietoj 6p), 6p technologijos (vietoj 4p), 4p matematika (vietoj 1p),  7p modulio nebus

8a – 4p matematika (vietoj 5p), 5p chemija (vietoj 4p), inf.technologijų nebus (atidirbta)

 

  Pamokų pakeitimai mokytojams 2019-03-18

 

A. Aperavičienė – 3p klasės val., 5p muzika

A. Daubarienė – 4p klasės val., 5p muzika

R. Stuogienė – 1p 7x (vietoj 6p), 7p mod. nebus

A. Katilius – 6p 7c (vietoj 4p)

O. Morkūnaitė - 6p 7c (vietoj 4p),

S. Kairienė – 4p 7c (vietoj 1p),

J. Batakienė – 4p 8a (vietoj 5p),

V. Balčiūnienė – 5p 8a (vietoj 4p)

V. Batakis – 8a nebus (atidirbta)

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2019-03-19

3b, 4b, 2a, 3a, 4a – 5p muzika vyks aktų salėje

 

2a – 5p muzika, vienos lietuvių k. nebus (nukelta)

3a – 2p klasės val., vienos lietuvių k. nebus (nukelta), 5p muzika, matematikos nebus (nukelta)

3b – 5p muzika, informatikos nebus (nukelta)

4b – 5p muzika, Antro žingsnio nebus (nukelta)

6b – 6p lietuvių k. nebus

8c – 6p klasės val. nebus

 

 

 

 Pamokų pakeitimai mokytojams 2019-03-19

 

3b, 4b, 2a, 3a, 4a – 5p muzika vyks aktų salėje

 

A. Daubarienė – 5p muzika, vienos lietuvių k. nebus (nukelta)

D. Damauskienė – 2p klasės val., vienos lietuvių k. nebus (nukelta), 5p muzika, matematikos nebus (nukelta)

A. Norvilienė – 5p muzika, informatikos nebus (nukelta)

B. Geležinytė – 5p muzika, Antro žingsnio nebus (nukelta)