Pamokų pakeitimai

 

NELYGINĖ SAVAITĖ

 

 Pamokų pakeitimai mokiniams 2018-05-22

 

 

5a – 2p matematika (vietoj 5p), 4p gamta (vietoj 2p), 5p dailė (vietoj 6p), istorijos nebus

5b – istorijos nebus

6a – 2p gamta (vietoj 6p), 4p matematika (vietoj 2p), lietuvių k. nebus, istorijos nebus, modulio ir lietuvių k. nebus,

7a – 2p geografija (vietoj 6p), 6p muzika (vietoj 2p)

7b – 1p fizika (atidirbimas), žmogaus saugos nebus, 5p technologijos (vietoj 7p), 2p matematika (vietoj 3p), 3p geografija (atkelta iš penktadienio), lietuvių k. nebus, istorijos nebus

8a – 1p biologijos nebus (atidirbta), 2p muzika (vietoj 6p), 6p geografija (atidirbimas), lietuvių k. nebus

8b – 4p dailė integruota 314 k.

8c – 1p dailė integruota 314 k.

10 – 3p inf.technologijos, 5p ekonomika (vietoj 3p)

 

 

 Pamokų pakeitimai mokytojams 2018-05-22

 

 V. Batakis – 2p 5a (vietoj 5p),

R. Karklienė – 2p 6a (vietoj 6p), 4p 5a (vietoj 2p), 8a nebus (atidirbta),

J. Lazickienė – 1p 8c integr. 314 k., 4p 8b integr. 314 k., 5p 5a (vietoj 6p),

S. Kairienė – 4p 6a (vietoj 2p), 2p 7b (vietoj 3p),

D. Slunksnienė – 2p 7a (vietoj 6p),  3p 7b (atkelta iš penktadienio),  5p 10 (vietoj 3p), 6p 8a (atidirbimas),

R. Petraitienė – 2p 8a (vietoj 6P0, 6p 7a (vietoj 2p),

D. Dumšienė – 1p 7b fiz.

A. Katilius – 5p 7b (vietoj 7p)

O. Morkūnaitė – 5p 7b (vietoj 7p)

V. Batakis – 4p 8b

M. Tamašauskienė – 1p 8c, 3p 10,

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2018-05-23

 

1-4 klasėms projektinė-tiriamoji veikla

 

5a – 4p ir 5p technologijų mok. A. Katiliaus grupei nebus, lietuvių k. nebus, klasės val. nebus

5b – 3p gamta (vietoj 4p), 4p lietuvių k. (vietoj 3p),

6a – 1p nebus, 5p rusų k. (vietoj 1p), muzikos nebus

6b – 3p rusų k. (vietoj 7p), 4p inf.technologijos (vietoj 6p), muzikos nebus, lietuvių k. nebus

6c – 4p gamta (vietoj 5p), 5p inf.technologijos (vietoj 4p),

7a – 1p ir 2p technologijų mok. A. Katiliaus grupei nebus

8a – 6p chemija (atidirbimas), 7p matematika (vietoj 6p),

8b – 6p biologija integruota 314 k.

10 – technologijų nebus

 

 

 

 Pamokų pakeitimai mokytojams 2018-05-23

1-4 klasėms projektinė-tiriamoji veikla

 

V. Lukšienė – 3p 6b (vietoj 7p), 5p 6a (vietoj 1p), 7p Evelina (vietoj 5p),

A. Čepulienė – 3p 5b (vietoj 4p), 4p 6c (vietoj 5p), 6p 8b integr. 314 k.

R. Gasparavičienė – 4p 5b (vietoj 3p)

J. Bagdonienė – 4p 6b (vietoj 6p), 5p 6c (vietoj 4p),

V. Batakis – 5p 6c (vietoj 4p), 6p 8b,  7p 8a (vietoj 6p),

M. Tamašauskienė – 4p 6b (vietoj 6p),

V. Balčiūnienė – 6p 8a (atidirbimas),