Pamokų pakeitimai

 NELYGINĖ SAVAITĖ

Pamokų pakeitimai mokiniams 2017-05-25

 

 1a, 1b – išvyksta į ekskursiją

5a, 5b, 5c  - po dviejų pamokų renginys su klasių auklėtojais

 

2a – 2p dailė (vietoj 5p), šokio nebus

2b – 3p klasės val. (vietoj 6p), šokio nebus

3b – 1p kūno k. (atkelta), šokio nebus

4a – 3p kūno k. (vietoj 4p), 4p anglų k. (vietoj 3p)abiems grupėms 305 k.

6a – 4p istorija (atkelta iš penktadienio), 5p lietuvių k. (atkelta iš penktadienio), anglų k. nebus (nukelta)

6b – 1p lietuvių k. (vietoj 5p), 5p inf.technologijos (vietoj 1p),

7b – 3p anglų k. (vietoj 6p), mok. G. Žilinskienės grupei nebus, 6p lietuvių k. (atidirbimas)

8a – 5p dailė (atkelta iš penktadienio), biologijos nebus, 6p chemija integr. 314 k.

8b – 2p chemija integr. 314 k., biologijos nebus

8c – 1p chemija integr. 314 k., 4p matematika (vietoj 6p), 5p lietuvių k. (vietoj 4p), anglų k. nebus

10 – 5p muzikos nebus (atidirbta), 5p anglų k. (atidirbimas),

 

 Pamokų pakeitimai mokytojams 2017-05-25

 

1a, 1b – išvyksta į ekskursiją

5a, 5b, 5c  - po dviejų pamokų renginys su klasių auklėtojais

 

G. Šimkienė – 2p dailė (vietoj 5p), šokio nebus

B. Geležinytė – 3p klasės val. (vietoj 6p), šokio nebus

Ž. Pileckienė – 1p kūno k. (atkelta), šokio nebus

A. Daubarienė – 3p kūno k. (vietoj 4p), 4p anglų k. (vietoj 3p)abiems grupėms 305 k.

J. Vėdaras – 4p 6a (atkelta), 5p Lukas (vietoj 2p),

V. Zabielaitė – 4p anglų k. abiems grupėms 305 k. (vietoj 3p), 5p 10 (atidirbimas),

R. Gasparavičienė – 5p 6a (atkelta iš penktadienio), 6p 7b (atidirbimas),

M. Beinoravičienė – 6a nebus (nukelta), 3p 7b (vietoj 6p),

L. Kanapickienė – 1p 6b (vietoj 5p),

J. Bagdonienė – 1p 8c, 5p 6b (vietoj 1p), 6p 8a

M. Tamašauskienė – 2p 8b

V. Batakis – 5p 6b (vietoj 1p),

J. Lazickienė – 5p 8a (atkelta)

V. Balčiūnienė – 1p 8c 314 k., 2p 8b 314 k., 6p 8a 314 k.

R. Valantinas – 4p 8c (vietoj 6p),

V. Gasparavičius – 5p 8c (vietoj 4p),

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2017-05-26

 

10 klasei vyks PUPP gimtosios kalbos pasiekimų patikrinimas

5b po 1p išvyksta į ekskursiją

 

1a – klasės val. nebus (atidirbta)

1c – 2p klasės val. (vietoj 5p), šokio nebus

2a – 5p tikybos/etikos nebus

2b – etikos nebus

2c – 4p kūno k., dailės nebus (atidirbta),  etikos nebus

3a – 4p lietuvių k. (atkelta iš pirmadienio), šokio nebus

3b – 2p lietuvių k. (atkelta iš pirmadienio), tikybos/etikos nebus, kūno k. nebus (atidirbta)

3c – 1p lietuvių k. (atkelta iš pirmadienio), šokio nebus

4b – 4p lietuvių k. (atkelta iš pirmadienio), šokio nebus, tikybos/etikos nebus

5a – 3p lietuvių k. (vietoj 5p), 5p kūno k. (vietoj 3p),

5b – 1p žmogaus sauga (vietoj 5p),

6a – 1p nebus, matematikos nebus,  3p gamta (vietoj 5p), 4p lietuvių k. (vietoj 1p), 5p ir 6p anglų k. (atidirbimas), istorijos nebus (atidirbta)

6c – 3p kūno k. (vietoj 5p), 5p gamta (vietoj 3p)

7a – 1p biologija (vietoj 4p), anglų k. nebus (nukelta), matematikos nebus

7b - anglų k. mok. G. Žilinskienės grupei nebus, projekto nebus

7c – anglų k. mok. G. Žilinskienės grupei nebus

8a – 1p lietuvių k. (vietoj 4p), 2p kūno k. (vietoj 1p), matematikos nebus, dailės nebus (atidirbta)

8c – 3p kūno k. (vietoj 4p), lietuvių k. nebus

9 – 2p dailė (vietoj 5p), 3p technologijos (vietoj 4p), matematikos nebus, 4p fizika (atidirbimas), anglų k. nebus

 

 

 Pamokų pakeitimai mokytojams 2017-05-26

 

10 klasei vyks PUPP gimtosios kalbos pasiekimų patikrinimas

5b po 1p išvyksta į ekskursiją

 

V. Pamerneckienė – klasės val. nebus (atidirbta)

D. Katilienė – 2p klasės val. (vietoj 5p), šokio nebus

G. Šimkienė – 5p tikybos/etikos nebus

B. Geležinytė – etikos nebus

G. Zarakauskienė – 4p kūno k., dailės nebus (atidirbta),  etikos nebus

A. Aperavičienė – 4p lietuvių k. (atkelta iš pirmadienio), šokio nebus

Ž. Pileckienė – 2p lietuvių k. (atkelta iš pirmadienio), tikybos/etikos nebus, kūno k. nebus (atidirbta)

D. Damauskienė – 1p lietuvių k. (atkelta iš pirmadienio), šokio nebus

E. Ilgavičienė – 4p lietuvių k. (atkelta iš pirmadienio), šokio nebus, tikybos/etikos nebus

L. Kanapickienė – 3p 5a (vietoj 5p),

J. Lazickienė – 8a nebus (atidirbta), 2p 9 (vietoj 5p),

A. Katilius – 3p 9 (vietoj 4p),

E. Žukauskienė – 3p 8c (vietoj 4p),

R. Varneckas – 2p 8a (vietoj 1p), 3p 6c (vietoj 5p), 5p 5a (vietoj 3p),

D. Dumšienė – 1p 5b (vietoj 5p), 4p 9 (atidirbimas)

R. Karklienė – 1p 7a (vietoj 4p), 3p 6a (vietoj 5p), 5p 6c (vietoj 3p),

J. Vėdaras – 6a nebus (atidirbta)

R. Gasparavičienė – 1p 8a (vietoj 4p), 4p 6a (vietoj 1p),

R. Leimontienė – 5p ir 6p 6a (atidirbimas)

M. Beinoravičienė - 5p ir 6p 6a (atidirbimas), 7a nebus (nukelta)

V. Zabielaitė – 7a nebus (nukelta)

 

LYGINĖ SAVAITĖ

Pamokų pakeitimai mokiniams 2017-05-29

 

3a – 2p kūno k. (vietoj 5p), vienos lietuvių k. nebus (atidirbta)

3c – 1p kūno k. (vietoj 5p), vienos lietuvių k. nebus

4b – 1p anglų k. (vietoj 3p), 3p matematika (vietoj 5p), 5p klasės val., vienos lietuvių k. nebus (atidirbta)

5c – 1p matematika (vietoj 3p), 3p anglų k. (vietoj 1p), 4p gamta (vietoj 6p), lietuvių k. nebus

6a – 6p anglų k. (atidirbimas), lietuvių k. nebus

6b – 4p klasės val. (vietoj 6p), 6p gamta (vietoj 4p),

6c – 5p etika (vietoj 6p), lietuvių k. nebus

7a – 4p anglų k. (vietoj 6p), 6p technologijos (vietoj 4p),

7b – 3p dailė (atkelta iš antradienio), lietuvių k. nebus

7c – 1p lietuvių k. (vietoj 3p), 3p matematika (vietoj 1p), 4p dailė (atkelta), 6p geografija (atkelta iš antradienio), 7p anglų k. (vietoj 4p),

8b – 2p dailė (vietoj 4p), 4p chemija (vietoj 2p), 5p rusų k. (vietoj 7p), lietuvių k. nebus

8c – 3p anglų k. (vietoj 7p), 7p rusų k. (vietoj 3p),

 

 

 Pamokų pakeitimai mokytojams 2017-05-29

 

  1. Aperavičienė – 2p kūno k. (vietoj 5p), vienos lietuvių k. nebus (atidirbta)

D. Damauskienė – 1p kūno k. (vietoj 5p), vienos lietuvių k. nebus

E. Ilgavičienė – 1p anglų k. (vietoj 3p), 3p matematika (vietoj 5p), 5p klasės val., vienos lietuvių k. nebus (atidirbta)

M. Beinoravičienė – 1p 4b (vietoj 3p), 3p 5c (vietoj 1p), 4p 7a (vietoj 6p), 6p 6a (atidirbimas), 7p 7c (vietoj 4p),

G. Žilisnkienė – 3p 8c (vietoj 7p), 7p 7c (vietoj 4p),

V. Zabielaitė – 4p 7a (vietoj 6p),

E. Šimoliūnienė – 1p 4b (vietoj 3p), 3p 5c (vietoj 1p),

S. Kairienė – 1p 5c (vietoj 3p), 3p 7c (vietoj 1p),

E. Impolis – 6p 7a (vietoj 4p)

O. Morkūnaitė – 6p 7a (vietoj 4p),

J. Lazickienė – 2p 8b (vietoj 4p), 3p 7b (atkelta), 4p 7c (atkelta),

R. Stuogienė – 1p 7c (vietoj 3p),

A. Čepulienė – 4p 5c (vietoj 6p), 6p 6b (vietoj 4p),  

R. Leimontienė – 6p 6a (atidirbimas),

G. Poškuvienė – 4p 6b (vietoj 6p),

R. Venckus – 5p 6c (vietoj 6p),

D. Slunsknienė – 6p 7c (atkelta),

V. Balčiūnienė – 4p 8b (vietoj 2p),

V. Lukšienė – 5p 8b (vietoj 7p), 7p 8c (vietoj 3p),