Pamokų pakeitimai

NELYGINĖ SAVAITĖ

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2018-03-16

 

1c – 5p kūno k. nebus

2a – 3p dailė (atidirbimas), muzikos nebus (atidirbta)

3b – 1p matematika (atidirbimas), muzikos nebus (atidirbta)

4b – 4p pasaulio p. (atidirbimas), muzikos nebus (atidirbta)

5a – 4p matematika (vietoj 5p), vienos lietuvių k. nebus

5b – lietuvių k. nebus

6a – 2p matematika (atkelta iš pirmadienio), geografijos nebus

6b – 3p rusų k. (atkelta iš trečiadienio), 5p dailė (atkelta iš pirmadienio), geografijos nebus, vienos lietuvių k. ir modulio nebus

6c – 3p klasės val. su soc. K. Averjanova 107 k., vienos lietuvių k. nebus

7a – 1p anglų k. integruota 314 k., 2p biologija (vietoj 5p), 4p žmogaus sauga (atkelta), 5p rusų/kūno k. (vietoj 6p), 6p matematika (vietoj 2p), lietuvių k. nebus

7b – 1p matematika (vietoj 4p), geografijos nebus,  muzikos nebus

7c – 1p biologija (vietoj 3p), 3p dailė (vietoj 1p), lietuvių k. mod. nebus

8a – 3p klasės val. (atkelta), lietuvių k. ir modulio nebus, 5p matematika (vietoj 1p)

8b – 2p matematika (vietoj 3p), muzikos nebus, lietuvių k. ir klasės val. nebus, modulio nebus

8c – 2p klas. val. (vietoj 3p), 3p klasės val. su soc. I. Zimblyte 118 k., 4p matematika (vietoj 2p), lietuvių k. nebus

10 – klasės val. nebus

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2018-03-16

 

G. Kazincienė– 5p kūno k. nebus

V. Pamerneckienė– 3p dailė (atidirbimas), muzikos nebus (atidirbta)

B. Geležinytė – 1p matematika (atidirbimas), muzikos nebus (atidirbta)

Ž. Pileckienė – 4p pasaulio p. (atidirbimas), muzikos nebus (atidirbta)

R. Varneckas – 6p 8c

V. Batakis – 1p 7a interg., 4p 5a (vietoj 5p), 5p 8a (vietoj 1p), 6p 7a (vietoj 2p),

S. Kairienė – 1p 7b (vietoj 4p), 2p 6a (atkelta iš pirmadienio), 4p 8c (vietoj 2p),

V. Lukšienė – 3p 6b (atkelta iš trečiadienio), 5p 7a (vietoj 6p),

R. Varneckas – 5p 7a (vietoj 6p), 6p 8c

J. Lazickienė – 2p 8c (vietoj 3p), 3p 7c (vietoj 1p),  5p 6b (atkelta iš pirmadienio),

K. Averjanova – 3p 6c 107 k.

G. Žilinskienė – 1p 7a integr. 314 k.

M. Beinoravičienė – 1p 7a integr. 314 k.

R. Karklienė – 1p 7c (vietoj 3p),  2p 7a (vietoj 5p),

D. Dumšienė – 4p 7a (atkelta)

J. Batakienė – 2p 8b (sujungta, vietoj 3p), 3p 8a (atkelta),

I. Zimblytė – 3p 8c 118 k.

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2018-03-19

 

7b, 5a, 7c, 5b, 8b, 8c – etikos nebus

 

2a – 1p pasaulio p. (vietoj 5p), 5p šokis (vietoj 1p),

4c – 2p dailė (atkelta iš trečiadienio), šokio nebus

6a – 3p istorija (vietoj 6p), 4p rusų k. (vietoj 7p), geografijos nebus, matematikos nebus

6b – 2p gamta (vietoj 6p), 3p technologijos (vietoj 5p), geografijos nebus, 7p klasės val. nebus (atidirbta), dailės nebus (atidirbta)

6c – 3p dailė (atkelta), matematikos nebus

7b – 2p lietuvių k. modulis (vietoj 7p), matematikos nebus

8a – 1p nebus, 5p matematika (vietoj 1p), geografijos nebus

8b – 6p lietuvių k. mod. I gr. (atidirbimas), geografijos nebus

8c – 1p nebus, 5p lietuvių k. (vietoj 1p), matematikos nebus

 

 

 

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2018-03-19

 

A. Čepulienė – 2p 6b (vietoj 6p),

A. Katilius – 3p 6b (vietoj 5p)

A. Stakutienė – 3p Edvinas

D. Damauskienė – 2p dailė (atkelta iš trečiadienio), šokio nebus

G. Žilinskienė – 7p 6b nebus (atidirbta)

J. Dumbrienė – 1p Evelina, 2p 8c, 4p 8b, 5p 10, 6p 8a, 7p Austėja

J. Kacilevičienė – 4c nebus, 5p 2a (vietoj 1p),

J. Lazickienė – 3p 6c (atkelta)

L. Kanapickienė – 2p 7b (vietoj 7p),

O. Morkūnaitė – 3p 6b (vietoj 5p),

R. Gasparavičienė – 6p 8b mod. I gr. (atidirbimas)

R. Stuogienė – 5p 8c (vietoj 1p)

V. Batakis – 5p 8a (vietoj 1p),

V. Kleinotaitė – 3p 6a (vietoj 6P),

V. Lukšienė – 4p 6a (vietoj 7p),

V. Pamerneckienė – 1p pasaulio p. (vietoj 5p), 5p šokis (vietoj 1p),