Pamokų pakeitimai

NELY GINĖ SAVAITĖ

 

 Pamokų pakeitimai mokiniams 2018-01-17

 

6b – 2p lietuvių k. (vietoj 4p), 4p muzika (vietoj 6p), geografijos nebus, 7p rusų k. nebus (atidirbta)

7b – geografijos nebus

7c – 1p geografijos nebus

8a – 3p chemija (vietoj 4p), 4p matematika (vietoj 3p), 7p klasės val. 207 k.

8c – 1p nebus, 4p chemija (vietoj 1p), geografijos nebus

10 – geografijos nebus, 5p technologijos (vietoj 7p),

 

 

 Pamokų pakeitimai mokytojams 2018-01-17

 

V. Gasparavičius – 2p 6b (vietoj 4p), 4p Evelina (vietoj 2p),

G. Četkauskienė – 4p 6b (vietoj 6p),

V. Lukšienė – 7p 6b nebus (atidirbta)

V. Balčiūnienė – 3p 8a (vietoj 4p), 4p 8c (vietoj 1p),

V. Batakis – 4p 8a (vietoj 3p),

J. Batakienė – 7p 8a

A. Katilius – 5p 10 (vietoj 7p),

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2018-01-18

 

7a – 2p biologija (atkelta iš penktadienio), geografijos nebus

7b – 7p klasės val. (atidirbimas)

7c – 2p lietuvių k. (vietoj 5p), biologijos nebus (atidirbta)

8a – 2p lietuvių k. (vietoj 6p), 4p inf.technologijos (vietoj 2p), geografijos nebus, 6p prevencinė val. 207 k.

8b – 5p anglų k. (atkelta iš antradienio), geografijos nebus

8c – 3p matematika (vietoj 4p), 4p lietuvių k. (vietoj 1p), geografijos nebus

 

 

 Pamokų pakeitimai mokytojams 2018-01-18

 

 R. Karklienė – 2p 7a (atkelta iš penktadienio),  7c nebus (atidirbta)

G. Poškuvienė – 7p 7b klas. val.

R. Stuogienė – 2p 7c (vietoj 5p), 4p 8c (vietoj 1p)

L. kanapickienė – 2p 8a (vietoj 6p),

J. Bagdonienė – 4p 8a (vietoj 2p),

V. Batakis – 4p 8a (vietoj 2p)

J. Batakienė – 3p 8c (vietoj 4p), 6p 8a

M. Beinoravičienė – 5p 8b (atkelta iš antradienio)

G. Žilinskienė - 5p 8b (atkelta iš antradienio)