Pamokų pakeitimai

 NELYGINĖ SAVAITĖ

 

 Pamokų pakeitimai mokiniams 2018-11-20

2c – 2p dailė (vietoj 5p), 3p pasaulio p. (atkelta), 4p tikyba/etika (vietoj 3p), 5p muzika (vietoj 2p), matematikos nebus (nukelta)

3a – 3p matematika (vietoj 5p), šokio nebus

3b – Antro žingsnio nebus (atidirbta)

3c – 2p klasės val. (vietoj 6p), 6p kūno k. (atidirbimas), šokio nebus

4a – 2p muzika, 5p kūno k.

4c – 1p Antras žingsnis (vietoj 6p), kūno k. nebus

6a – 2p istorija (vietoj 3p), 6p geografija (vietoj 2p), 3p rusų/prancūzų k. (atkelta iš kitos sav.),

6b - 3p rusų/prancūzų k. (atkelta iš kitos sav.), 7p matematika (vietoj 3p),

7a – 2p kūno k. (vietoj 7p), 6p istorija (vietoj 2p), muzikos nebus

7b – muzikos nebus

7c – 5p rusų k. (vietoj 7p), muzikos nebus

8a – 3p matematika (vietoj 4p), 4p geografija (vietoj 3p), muzikos nebus

8c – 4p matematika (vietoj 5p), 5p modulis (vietoj 7p), muzikos nebus

 

 

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2018-11-20

I. Albavičienė – 2p dailė (vietoj 5p), 3p pasaulio p. (atkelta), 4p tikyba/etika (vietoj 3p), 5p muzika (vietoj 2p), matematikos nebus (nukelta)

D. Damauskienė – 3p matematika (vietoj 5p), šokio nebus

A. Norvilienė – Antro žingsnio nebus (atidirbta)

D. Katilienė – 2p klasės val. (vietoj 6p), 5p 2c, 6p kūno k. (atidirbimas), šokio nebus

G. Šimkienė – 2p muzika, 5p kūno k.

G. Zarakauskienė – 1p Antras žingsnis (vietoj 6p), kūno k. nebus

E. Rutkauskienė – 4p 2c (vietoj 3p),

V. Kleinotaitė – 2p 6a (vietoj 3p), 6p 7a (vietoj 2p),

D. Slunksnienė – 6p 6a (vietoj 2p), 4p 8a (vietoj 3p),

G. Žilinskienė – 3p 6b (atkelta iš kit.sav.), 5p 7c (vietoj 7p),

J. Venislovienė – 3p 6a (atkelta iš kit.sav.)

I. Ušinskaitė – 3p 6ab (atkelta iš kit.sav.)

J. Batakienė – 3p 8a (vietoj 4p), 4p 8c (vietoj 5p),  7p 6b (vietoj 3p),

R. Varneckas – 2p 7a (vietoj 7p),

R. Stuogienė – 5p 8c (vietoj 7p),

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2018-11-21

Karjeros diena aštuntokams:

8a 209 kab.

8b – 205 kab.

8c – 104 kab.

 

1b – 4p klasės val. (vietoj 5p), šokio nebus

2a – 1p Antras žingsnis (vietoj 6p), vienos lietuvių k. nebus (atidirbta)

2b – šokio nebus, tikybos nebus (nukelta į penktadienį)

3b – 1p kūno k. (vietoj 4p), 4p lietuvių k. (vietoj 1p),

5a – 1p nebus, 2p žmogaus sauga (vietoj 1p), istorijos nebus

6a – 4p technologijos (vietoj 6p), 6p modulis (vietoj 7p), gamtos nebus

6b – 1p geografija (vietoj 4p), 4p kūno k. (vietoj 1p), istorija ir klasės val. vyks 313 k.

7a – 2p klasės val. (vietoj 7p), 7p biologija (vietoj 2p), istorija vyks 313 k.

7c – 1p žmogaus sauga (vietoj 7p), 4p geografija (vietoj 6p), tikybos nebus (atidirbta), istorijos nebus

 

 

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2018-11-21

Karjeros diena aštuntokams:

8a 209 kab.

8b – 205 kab.

8c – 104 kab.

 

G. Kazincienė – 4p klasės val. (vietoj 5p), šokio nebus

A. Daubarienė – 1p Antras žingsnis (vietoj 6p), vienos lietuvių k. nebus (atidirbta)

E. Ilgavičienė – šokio nebus, tikybos nebus (nukelta į penktadienį)

A. Norvilienė – 1p kūno k. (vietoj 4p), 4p lietuvių k. (vietoj 1p),

E. Rutkauskienė – 2b nebus (nukelta į penktadienį), 7c nebus (atidirbta),

V. Kleinotaitė – pamokos vyks 313 k.

D. Dumšienė – 1p 7c (vietoj 7p), 2p 5a (vietoj 1p),

A. Katilius – 4p 6a (vietoj 6p),

O. Morkūnaitė – 4p 6a (vietoj 6p),

V. Gasparavičius – 6p 6a (vietoj 7p),

D. Slunksnienė – 1p 6b (vietoj 4p), 4p 7c (vietoj 6p),

R. Varneckas – 4p 6b (vietoj 1p),

L. Kanapickienė – 2p 7a (vietoj 7p).

R. Karklienė – 7p 7a (vietoj 2p),