Pamokų pakeitimai

 LYGINĖ SAVAITĖ 

 

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2019-01-23

 

5a – 2p lietuvių k. (atidirbimas), istorijos nebus

7c – 4p rusų k. 2 gr. (atidirbimas), istorijos nebus

8a – 1p modulis 2 gr. (atidirbimas), istorijos nebus

8a – 6p klasės val. nebus

8c – 3p etika (vietoj 6p), 6p chemija integr, 314 k.

 

 

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2019-01-23

 

L. Kanapickienė – 2p 5a (atidirbimas),

G. Žilinskienė – 4p 7c (atidirbimas)

V. Gasparavičius – 1p 8a modulis 2 gr. (atidirbimas)

R. Venckus – 3p 8c (vietoj 6p)

V. Balčiūnienė – 6p 8c integr. 314 k. (vietoj 3p)

V. Batakis – 6p 8c

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2019-01-24

 1b - 5p muzikos nebus

2b – 2p pasaulio p. (vietoj 5p), 5p kūno k. (vietoj 2p)

3c – 4p prancūzų k. nebus

5b – 3p lietuvių k. (vietoj 5p), 5p matematika (vietoj 3p)

6a – 3p anglų k. (vietoj 5p), 5p rusų k. (vietoj 3p), prancūzų k. nebus

6b – 3p matematika (vietoj 5p), 5p rusų k. (vietoj 3p), prancūzų k. nebus

7a – 3p tikyba (vietoj 6p), 4p anglų k. (vietoj 3p), 6p lietuvių k. (vietoj 4p)

7c – 5p biologija (atidirbimas), vienos lietuvių k. nebus (atidirbta)

8c – 2p rusų k./kūno k. (vietoj 5p), 5p lietuvių k. (vietoj 2p)

 

 

 

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2019-01-24

 G. Kazincienė - 5p muzikos nebus

E. Ilgavičienė – 2p pasaulio p. (vietoj 5p), 5p kūno k. (vietoj 2p)

D. Katilienė – 4p prancūzų k. nebus

R. Gasparavičienė – 3p 5b (vietoj 5p),

J. Batakienė – 3p 6b (vietoj 5p), 5p 5b (vietoj 3p)

V. Zabielaitė – 3p 6a (vietoj 5p), 4p 7a (vietoj 3p),

E. Šimoliūnienė - 3p 6a (vietoj 5p)

G. Žilinskienė – 2p 8c (vietoj 5p), 5p 6b (vietoj 3p)

J. Venislovienė – 5p 6a (vietoj 3p),

E. Rutkauskienė – 3p 7a (vietoj 6p),

L. Kanapickienė – 6p 7a (vietoj 4p),

A. Čepulienė – 5p 7c (atidirbimas)

R. Stuogienė – 5p 7c nebus (atidirbta), 5p 8c (vietoj 2p)

G. Balašauskienė – 2p 8c (vietoj 5p)