Pamokų pakeitimai

 LYGINĖ SAVAITĖ

 

 Pamokų pakeitimai mokiniams 2018-09-20

 

6a – 1p kūno k. nebus

7b – 1p nebus, 3p dailė (vietoj 1p), kūno k. nebus

8c – 4p kūno k. integruota 314 k., 5p kūno k. mok. G. Balašauskienės grupei nebus

 

 

 Pamokų pakeitimai mokytojams 2018-09-20

 

 

 J. Lazickienė – 3p 7b (vietoj 1p),

R. Varneckas – 4p 8c  integr. 314 k.

V. Batakis – 4p 8c

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2018-09-21

 

7c ir 8c po 2p  su klasės auklėtojais išvyksta į dūzges

  Tikyba vyks 107 kab.

4b – 1p anglų k. (vietoj 2p), 2p lietuvių k. (vietoj 1p),

4c – 5p anglų k. (atkelta iš pirmadienio), šokio nebus (nukelta)

6a – 1p nebus, 4p muzika (vietoj 1p), lietuvių k. nebus

6b – 1p gamta (vietoj 6p), 2p anglų k. (vietoj 1p), 5p matematika (vietoj 2p), lietuvių k. nebus

7b – 3p istorija (vietoj 6p), biologijos nebus, lietuvių k. ir modulio  nebus

8a – 1p nebus, 2p matematika (vietoj 5p), lietuvių k. ir modulių nebus

8b – 4p matematika integruota 314 k.

 

 

 

 

 Pamokų pakeitimai mokytojams 2018-09-21

 

7c ir 8c po 2p  su klasės auklėtojais išvyksta į dūzges

 

E. Rutkauskienė - 107 kab.

B. Geležinytė – 1p anglų k. (vietoj 2p), 2p lietuvių k. (vietoj 1p),

G. Zarakauskienė – 5p anglų k. (atkelta iš pirmadienio), šokio nebus (nukelta)

M. Beinoravičienė – 1p 4b (vietoj 2p), 2p 6b (vietoj 1p),

V. Zabielaitė – 5p 4c (atkelta iš pirmadienio),

A. Čepulienė – 1p 6b (vietoj 6p),

J. Batakienė – 2p 8a (vietoj 5p), 5p 6b (vietoj 2p),

J. Vėdaras – 3p 7b (vietoj 6p),

V. Batakis – 4p 8b

S. Kairienė – 4p 8b integr. 314 k.