Profesinis informavimas

Mokinių profesinis informavimas mokykloje 

  

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmens darbo ir mokymosi patirčių seka.

Profesija - atspindi veiklos pobūdį ir atsako į klausimą “Ką žmogus veikia?” – gydo (profesija - gydytojas), stato (statybininkas), ugdo (pedagogas).  (Pukelis K., 2000).

Specialybės sąvoka atspindi “įrankį”, kurio pagalba praktiškai realizuojama profesinė veikla. Vadinasi, profesija yra platesnė, specialybė – siauresnė sąvoka (Pukelis K., 2000).

Specializacija – siauresnė už specialybę žinių ir pažinimo sritis; darbo pasidalijimo forma, kai asmuo sutelkia savo veiklą į vieną palyginti siaurą veiklos sritį (1 pav.). (www.aikos.ipc.lt).

 

 

Profesinio informavimo grupės veiklą organizuoja:

  •  Kristina Averjanova - socialinė pedagogė;
  • Inga Misiūnienė - vyr. socialinė pedagogė;
  • Asta Sutkienė – bibliotekininkė.

 

 

Profesinio informavimo grupės veikla:

  •  Organizuoja renginius susijusius su profesijomis.
  • Organizuoja 10 klasių mokinių išvykas į profesinio mokymo įstaigas;
  • Teikia individualias konsultacijas profesinio kryptingumo klausimais;
  • Veda klasės valandėles, skirtas savęs pažinimui, karjeros galimybių pažinimui, planavimui, įgyvendinimui;
  • Informacijos apie specialybes rinkimas ir populiarinimas bibliotekoje (lentyna  ,,Profesijos pasirinkimas“);

 

  • Bendradarbiauja su Darbo biržos Pakruojo skyriumi, Pakruojo suuagusiųjų ir jaunimo švietimo centru.

 

Renginiai: 

 8b klasės mokiniai susipažino su geodezijos specialybe

Lankėmės Darbo biržoje

„Verslumo variklis – svajonės“

Dešimtokai lankėsi Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesnio rengimo centre

Akimirkos iš renginio "Dirbtuvėlės"

Naudingos nuorodos:

Mokytojo knyga;

Mokinio knyga;

Knyga: Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą.

 

https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx - atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas - profesinis orientavimas

http://studijos.tv3.lt/profesines-mokyklos

https://www.kurstoti.lt/

http://www.ldb.lt/jaunimui/Puslapiai/default.aspx

http://www.mukis.lt/lt/naujienos.html

http://www.misijapinigai.lt/ - žaidimas

http://www.zinauviska.lt/lt/

 Filmukai apie tai, kaip pats gali pradėti planuoti savo karjerą:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=a5n8y2HicsY

https://www.youtube.com/watch?v=7kXO8lVaHZk

https://www.youtube.com/watch?v=GkpJcCFstnc

https://www.youtube.com/watch?v=a5n8y2HicsY

http://www.alike.es/  - tėveliams filmukas