Profesinis informavimas

Mokinių profesinis informavimas mokykloje

Karjera – įvairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų seka, susijusi su saviraiška ir individualiu profesiniu tobulėjimu.

Profesija - atspindi veiklos pobūdį ir atsako į klausimą “Ką žmogus veikia?” – gydo (profesija - gydytojas), stato (statybininkas), ugdo (pedagogas).  (Pukelis K., 2000).

Specialybės sąvoka atspindi “įrankį”, kurio pagalba praktiškai realizuojama profesinė veikla. Vadinasi, profesija yra platesnė, specialybė – siauresnė sąvoka (Pukelis K., 2000).

Specializacija – siauresnė už specialybę žinių ir pažinimo sritis; darbo pasidalijimo forma, kai asmuo sutelkia savo veiklą į vieną palyginti siaurą veiklos sritį (1 pav.). (www.aikos.ipc.lt).

 

 

Profesinio informavimo grupės veiklą organizuoja:

  •  Modesta Tamašauskienė  - direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Inga Zimblytė - socialinė pedagogė;
  • Asta Sutkienė – bibliotekininkė.

 

 

Profesinio informavimo grupės veikla:

  •  Organizuoja renginius susijusius su profesijomis.
  • Organizuoja 10 klasių mokinių išvykas į profesinio mokymo įstaigas;
  • Teikia individualias konsultacijas profesinio kryptingumo klausimais;
  • Veda klasės valandėles, skirtas savęs pažinimui, karjeros galimybių pažinimui, planavimui, įgyvendinimui;
  • Informacijos apie specialybes rinkimas ir populiarinimas bibliotekoje (lentyna  ,,Profesijos pasirinkimas“);

    

 

  • Bendradarbiauja su Darbo biržos Pakruojo skyriumi, Pakruojo suuagusiųjų ir jaunimo švietimo centru.

 

Renginiai: 

2015 m. lapkričio 25d. vyko Nacionalinė karjieros savaitė

Aštuntokai darbo biržoj

2015 m. gruodžio 15 d. 1c klasėje lankėsi viešnia iš projekto "Kam to reikia"

2015 m. gruodžio 10 d. kariūnai aplankė ketvirtokus

2015 m. Lapkričio 12 d. dešimtokai Joniškio žemės ūkio profesinėje mokykloje

Dešimtokai  Žeimelio žemės ūkio mokykloje

2015 m. kovo 4 d. organizuojama respublikinė mokinių konferencija "Kas lemia žmogaus karjerą?"; Rengnio nuotraukos

2014 m. lakričio 29 d. vyko tradicinis renginys "Profesijų naktis";

2014 m. spalio 10 d. šeštokų ekskursija į žirgyną "Miražas";

Dalyvaujame projekte "Kam to reikia?!"

 

Naudingos nuorodos:

 Mokytojo knyga;

 Mokinio knyga;

 www.aikos.smm.lt;

 www.studijos.lt;

 www.kurstudijuoti.lt ;

 http://www.mokslas.lt/;

 www.euroguidance.lt;

 www.ldb.lt;

 http://www.zinauviska.lt/lt/;

http://www.misijapinigai.lt/;

 Filmukai apie tai, kaip pats gali pradėti planuoti savo karjerą:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=a5n8y2HicsY#!

https://www.youtube.com/watch?v=7kXO8lVaHZk

https://www.youtube.com/watch?v=GkpJcCFstnc

https://www.youtube.com/watch?v=qVix8yoEQnE