Direktoriaus Dariaus Ramono darbotvarkė

DIREKTORIAUS DARBOTVARKĖS SVARBESNI RENGINIAI

  2017.09.11- 2017.09.15 

 

Diena

Valanda

Renginys

 Pirmadienis  8.00-8.30  Pasitarimas IKT klausimais
 8.30-9.00  Pasitarimas aplinkos klausimais
 9.00-10.00 Pasitarimas ugdymo klausimais
 14.00 Susitikimas su socialinių mokslų metodine grupe
 15.00  Susitikimas su menų metodine grupe

 

 

Antradienis

   
   
   
   
   
   
Trečiadienis  14.45  Susitikimas su lietuvių kalbos mokytojų metodine grupe
   

 

 
   

 

 

 

 

Ketvirtadienis

   
   
 12.00  Susitikimas su pagalbos mokiniui metodine grupe

 14.00

 Susitikimas su užsienio kalbų metodine grupe

 

 

 

 

Penktadienis    
 13.00  Susitikimas su pradinių klasių metodine grupe
   
 

 

 

 

 

 

Šeštadienis