Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupė

Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupės nariai:
1. Aida Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
2. Modesta Tamašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
3. Silva Kairienė, mokytoja;
4. Vidmantas batakis, mokytojas
5. Kristina Pociulytė - Špakienė, specialioji pedagogė;
6. Regina Gasparavičienė, mokytoja;

Mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaita 2014 m.
Mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaita 2015 m.
Mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaita 2016 m.
Mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaita 2017 m.
Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupės veiklos planas 2016-2017 m.