Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupė

Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupės nariai:
1. Aida Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
2. Modesta Tamašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
3. Irena Albavaičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
4. Irma Šerkšnė, psichologė;
5. Kristina Pociulytė - Špakienė, specialioji pedagogė;
6. Regina Gasparavičienė, mokytoja;
7. Gintarė Žilinskienė, mokytoja;

Mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaita 2014 m.
Mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaita 2015 m.
Mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaita 2016 m.
Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupės veiklos planas 2016-2017 m.