METODINĖ TARYBA

Violeta Zabielaitė (užsienio kalbų metodinė grupė) - metodinės tarybos pirmininkė
Nariai:
Vidmantas Batakis (tiksliųjų mokslų grupė)
Genė Četkauskienė (menų ir kūno kultūros grupė)
Rūta Stuogienė (lietuvių kalbos grupė)
Aida Čepulienė (gamtos mokslų grupė)
Birutė Geležinytė (pradinių klasių grupė)
Juozas Vėdaras (socialinių  ir dorinių mokslų grupė)
Daiva Dumšienė (klasių auklėtojų grupė)
Irma Šerkšnė (pagalbos mokiniui metodinė grupė)

Metodinių grupių ir mokyklos metodinės tarybos nuostatai

Veiklos analizės forma

Veiklos plano forma