Pavaduotojos Modestos Tamašauskienės darbotvarkė

 

PAVADUOTOJOS MODESTOS TAMAŠAUSKIENĖS DARBOTVARKĖS SVARBESNI RENGINIAI

Birželio 11-15 d.

 

Diena

Valanda

Renginys

Pirmadienis

    
9.00 Administracijos pasitarimas
   

14.00

Projektinės-tiriamosios veiklos pristatymas

 

 

 

 

Antradienis

   
 9.50 Pamoka 314 k.
14.00 Projektinės-tiriamosios veiklos pristatymas 
   
   
   

Trečiadienis

   
   
14.00 Projektinės-tiriamosios veiklos pristatymas.
   

 

 

 

 

Ketvirtadienis    
   
 12.00  Mokymas namuose lyg.sav.
   
 13.00 Projektinės-tiriamosios veiklos pristatymas 
   

 

 

Penktadienis

   
 11.30  Mokytojų tarybos posėdis.
   
   

 

 

 

 

Šeštadienis