Neformalusis ugdymas

  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
6p
13.05 val.
Bandymai ir stebėjimai 319 k.   Dainavimas ,,Vaikai žaidžia  - dainos skamba"  1kl. 222 k. Protų mūšis
206 k.
Jaunučių choras 2 -4 kl. 222 k.
Pasakų svetainė
220 k.
           
Dailės studija 1-4 kl.
309 k.
           
Arbatos klubas
218 k.
           
,,Dūdelė - mano draugė“ 305 k.            
Meninio lavinimo būrelis 2-4 kl. 217 k.         Robotų būrelis 1-8kl. 314 k. Robotų būrelis 1-8kl. 314 k.
7p
13.55 val.
Darbelių akademija
3-4 kl. 206 k.
       
Saugaus eismo būrelis 204 k.   Vokalinis dainavimas ir solo 5 - 8 kl.
 222 k.
Sporto 1-4 kl.
sporto salė
Vokalinis dainavimas ir solo 5-8 kl. 222 k.
    Mažieji gėlininkai
213 k.
,,Žemynos" tako vingiais 121 k.  
Dailės studija 5-8 kl. 309 k.   Kompiuteriniai žaidimai 5-8 kl.
314 k.
Kepam, verdam
 111 k.
 Technologijos, menas ir kūryba
112 k.
   
8p
14.45 val.
Futbolo būrelis 5-8 kl . sporto salė Sportiniai žaidimai
5-8 kl. sporto salė
Sportiniai žaidimai 5-8 klasių mergaitėms sporto salė       Sportiniai žaidimai 5-8 klasių mergaitėms sporto salė
          Jaunųjų miškininkų būrelis 213 k.  
          "Fizika kitaip: bandymai ir eksperimentai - išbandyk pats"
312 k.
 
9p
15.35 val.