Mokytojų budėjimas mokykloje

BUDĖJIMO GRAFIKAS MOKYKLOJE 2016- 2017 M.M. (patvirtintas dokumentas)

Galioja nuo 2017 m. kovo 6 d.

 

Pirmadienis

 

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

I a.

1. O. Morkūnaitė (dk)

2.R. Valantinas (fI)

3. V. Zabielaitė (ik)

4. G. Žilinskienė (fIm)

 

1. D. Slunksnienė (dk)

2. R. Venckus (ik)

3. A. Katilius (fl)

4. R. Gasparavičienė (fIm)

 

1. M.Beinoravičienė (dk)

2. E. Rutkauskienė(ik)

3. R. Stuogienė (fI)

4. A. Katilius (fIm)

1. O. Morkūnaitė(dk)

2. I. Ušinskaitė ( ik)

3. G. Žilinskienė (fI)

4. G. Balašauskienė (fIm)

 

1. J. Vėdaras (dk)

2.K. Juzeliūnienė (ik)

3. R. Varneckas (fI)

4. E. Rutkauskienė(fIm)

II a.

1. D.Katilienė (kk,fII)

2. G. Šimkienė (ik)

3. A. Čepulienė (dk)

1. V. Pamerneckienė( kk,fII)

2. R. Petraitienė (ik)

3. V. Kleinotaitė (dk)

 

1. A. Norvilienė (kk,fII)

2. S. Kairienė (ik)

3. J. Vėdaras (dk)

1.G. Poškuvienė (kk,fII)

2. J. Kacilevičienė (ik)

3. V. Balčiūnienė (dk)

 

 

1. G. Četkauskienė (kk,fII)

2. V. Gasparavičius (ik)

3. R. Karklienė (dk)

 

III a.

1. E. Šimoliūnienė (kk)

2. E. Ilgavičienė (ik)

3. V. Batakis  (dk)

1. G. Zarakauskienė (kk)

2. D. Damauskienė(ik)

3. J. Bagdonienė (dk)

 

1. Ž. Pileckienė (kk)

2. B. Geležinytė (ik)

3. L. Aidukienė (dk)

1. A.Aperavičienė(kk)

2. V. Lukšienė (ik)

3. L. Kanapickienė(dk)

 

1. J. Lazickienė (kk)

2. A.Daubarienė (ik)

3. D. Dumšienė (dk)

 

 

 

Sutartiniai ženklai: kk – kairysis koridorius, dk –dešinysis koridorius, ik – ilgasis koridorius, fI –  I aukšto foje,  fIm – I aukšto mažasis fojė

(laiptinė į II aukštą, koridorius prie sporto salės), fII – II aukšto foje.

SUDERINTA

Profesinės sąjungos pirmininkė

Asta Aperavičienė

2017-03- 03

Grafiką surašė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Irena Albavičienė