Mokytojų budėjimas mokykloje

Galioja nuo 2018 m. rugsėjo 4 d.

 

 

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

I a.

dk

O. Morkūnaitė

M. Beinoravičienė

R. Karklienė

V. Zabielaitė

M. Beinoravičienė

fI

R. Venckus

J. Kacilevičienė

R. Varneckas

A. Katilius

R. Varneckas

ik.

E. Rutkauskienė

I. Ušinskaitė

D. Slunksnienė

G. Balašauskienė

K. Juzeliūnienė

flm.

R. Stuogienė

I. Albavičienė

G. Žilinskienė

R. Gasparavičienė

G. Žilinskienė

II a.

kk., fII

G. Poškuvienė

K. Pociulytė-Špakienė

E. Šimoliūnienė

A. Norvilienė

G. Četkauskienė

dk

V. Balčiūnienė

A. Čepulienė

V. Kleinotaitė

V. Batakis

J. Vėdaras

ik

D. Katilienė

R. Petraitienė

D. Damauskienė

G. Šimkienė

S. Kairienė

III a.

kk

B. Geležinytė

E. Šimoliūnienė

G. Zarakauskienė

Ž. Pileckienė

A. Aperavičienė

ik

E. Ilgavičienė

L. Aidukienė

A. Daubarienė

L. Kanapickienė

J. Lazickienė

dk

J. Batakienė

D. Dumšienė

V. Batakis

J. Batakienė

V. Gasparavičius

 

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

kk – kairysis koridorius,

dk –dešinysis koridorius,

ik – ilgasis koridorius,

fI –  I aukšto foje, 

fIm – I aukšto mažasis fojė (laiptinė į II aukštą, koridorius prie sporto salės),

fII – II aukšto foje.