Mokytojų budėjimas mokykloje

Galioja nuo 2017 m. spalio 12 d.

 

 

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

I a.

dk

V. Zabielaitė

O. Morkūnaitė

M. Beinoravičienė

G. Balašauskienė

R. Karklienė

fI

R. Venckus

R. Varneckas

A. Katilius

A. Katilius

R. Varneckas

ik.

I. Slunksnienė

I. Ušinskaitė

E. Rutkauskienė

J. Kacilevičienė

K. Juzeliūnienė

flm.

R. Gasparavičienė

I. Albavičienė

G. Žilinskienė

R. Stuogienė

G. Žilinskienė

II a.

kk., fII

V. Pamerneckienė

G. Poškuvienė

A. Norvilienė

D. Butkuvienė

G. Četkauskienė

dk

V. Balčiūnienė

J. Vėdaras

A. Čepulienė

V. Kleinotaitė

R. Valantinas

ik

S. Kairienė

R. Petraitienė

D. Katilienė

G. Šimkienė

V. Gasparavičius

III a.

kk

G. Zarakauskienė

E. Šimoliūnienė

B. Geležinytė

A. Aperavičienė

Ž. Pileckienė

ik

E. Ilgavičienė

A. Daubarienė

D. Damauskienė

V. Lukšienė

J. Lazickienė

dk

L. Aidukienė

D. Dumšienė

J. Bagdonienė

L. Kanapickienė

V. Batakis

 

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

kk – kairysis koridorius,

dk –dešinysis koridorius,

ik – ilgasis koridorius,

fI –  I aukšto foje, 

fIm – I aukšto mažasis fojė (laiptinė į II aukštą, koridorius prie sporto salės),

fII – II aukšto foje.