Mokytojų budėjimas valgykloje

   BUDĖJIMAS VALGYKLOJE  IR RŪBINĖJE

  Mėnesio dienos
  11 12 13 14 15
VALGYKLOJE R. Valantinas D. Slunksnienė R. Stuogienė D. Dumšienė V. Zabielaitė
RŪBINĖJE V. Kleinotaitė L. Kanapickienė V. Lukšienė S. Kairienė V. Gasparavičius