MOKYKLOS KABINETŲ NUMERACIJA

       I   aukštas                            

      II   aukštas   

     III   aukštas

101 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

   201

Etikos kabinetas

     301

 Anglų k. kabinetas    

102  Raštinė

   202

Biblioteka/skaitykla

     302

Spec.pedagogė-Logopedė

103 Direktorius

 

   203

 

     303

Pradinių klasių kabinetas 4b

104

Tikybos  kabinetas

   204

 

     304

Pradinių klasių kabinetas 2b

105

Prancūzų kalbos kabinetas

   205

Istorijos kabinetas

     305

Pradinių klasių kabinetas 2a

106   

Valytojų  kabinetas.

   206

Pradinių klasių kabinetas 4a

     306

Lietuvių kalbos kabinetas

107

Lietuvių kalbos kabinetas

   207

Matematikos kabinetas

     307 Šokio kabinetas

 

108 Socialinės pedagogės kabinetas

208 Direktoriaus pavaduotoja

ugdymui

     308

Specialiojo ugdymo kabinetas

109

Anglų kalbos kabinetas

209

Istorijos  kabinetas

     309

Dailės kabinetas

110

Geografijos kabinetas

210

Laborantė

     310

 

111

Technologijų kabinetas

211

Chemijos/biologijos kabinetas

     311

Lietuvių kalbos kabinetas

112

Technologijų kabinetas

212

Mokytojų kambarys

     312

Fizikos kabinetas

113

Technologijų kabinetas

213

Biologijos kabinetas

     313

Matematikos kabinetas

114

Anglų kalbos kabinetas

214

     314

Informacinių technologijų kabinetas

115

 

215 

Kompiuterių priežiūros inžinierius

     314 a

Informacinių technologijų kabinetas

116

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

216

Prailgintos dienos grupės kabinetas

     315

Psichologė

 

117

Budėtojų kabinetas

217

Pradinių klasių kabinetas 3c

     316

Pradinių klasių kabinetas 1b

118 Lietuvių kalbos kabinetas

 

218

Pradinių klasių kabinetas 3b

317

Pradinių klasių kabinetas 1a

119 1-4 klasių

kompiuterių klasė

219

Specialiojo ugdymo kabinetas

318

1-4 klasių gamtos mokslų kabinetas

120 Pradinių klasių kabinetas

2c

 

220

Pradinių klasių kabinetas

3a

319

Pradinių klasių kabinetas  4c

121 Socialinės pedagogės kabinetas

 

 

221

Aktų salė

 

122 Rusų k. kabinetas

 

222

Muzikos kabinetas

 

123

Valgykla

 

 

124

Kūno kultūros mokytojų kabinetas

 

 

125

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

 

126

Sporto salė

 

 

127

Sporto salė