Darbo užmokestis

"Žemynos pagrindinė mokykla
 
     
Informacija apie   darbo užmokestį
     
Pedagoginiai darbuotojai
    2018 m.3ketv.
Direktorius   1070
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui   994
Pedagogas (spec. pedagogas, psichologas, soc. pedagogas ir kt. )   588
Mokytojas   503
Kiti darbuotojai
Bibliotekininkas   497
Mokytojo   padėjėjas   252
Direktoriaus   pavaduotojas ūkio reikalams   539
Ūkvedys    
Bendrabučio   vedėjas    
Specialistas   398
Tarnautojas   357
Vairuotojas   362
Darbininkas   335