Darbo užmokestis

"Žemynos pagrindinė mokykla
 
     
Informacija apie   darbo užmokestį
     
Pedagoginiai darbuotojai
    2017 m.3ketv.
Direktorius   1070
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui   994
Pedagogas (spec. pedagogas, psichologas, soc. pedagogas ir kt. )   588
Mokytojas   503
Kiti darbuotojai
Bibliotekininkas   497
Mokytojo   padėjėjas   252
Direktoriaus   pavaduotojas ūkio reikalams   539
Ūkvedys    
Bendrabučio   vedėjas    
Specialistas   398
Tarnautojas   357
Vairuotojas   362
Darbininkas   335
Kūrikas    
     
     
     
Paaiškinimas.    
Iš EF-o   lentelės už 2012 m. 1 ketv. (01,02 ir 03 mėn.)  
 Konkrečios pareigybės 3-jų mėnesių suma; 3   mėn; etatų skaičiaus. 
Pvz. direktoriaus pavaduotojas 17550 Lt ; 3 mėn ; 1,5 et =3900 Lt  
Tai pareigybei kiek sudaro  1 etato DU.    
Pedagogas:   be pamonėtų pareigybių : pailgintos d. d. gr. auklėtojas, bendrabučio   auklėtojas
Mokytojas: DU : iš pedagoginių normų    
Specialistas:specialistas   energetikai, vairavimo instruktorius, kompiuterininkas
Tarnautojas : sekretorė    
Darbininkai   visi likę: laborantas, valytojas, sargas ir kt.