Ugdymo proceso organizavimo trukmė

2018–2019 mokslo metai

Klasės 

1 - 4

5

6

7

8

Mokslo metų pradžia / Ugdymo proceso pradžia

09-01

Pusmečių trukmė 

1-asis 09-01 – 01-18

2-asis 01-21– 06-07

1-asis 09-01– 01-25

2-asis 01-28 – 06-21

 

Rudens atostogos

2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos atostogos

2019 m. vasario 18-22 d.

 

Pavasario (Velykų) atostogos

 2019 m. balandžio 23-26 d.

Ugdymo proceso

pabaiga

2019 birželio 7 d.

 2019 birželio 21 d.

Ugdymo proceso trukmė dienomis

175

185

Vasaros atostogos

2019 birželio 10 d.

2019 birželio 25 d.