Projektai

Projektai

 2016-2017 m.m.

Eil. nr.

Lygmuo

Pavadinimas

Koordinatorius

Dalyviai

1.

Respublikinis

Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose

A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pradinių klasių mokiniai

2.

Respublikinis

ES pieno tiekimo mokykloms programa „Pienas vaikams“

 

A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pradinių klasių mokiniai

3.

Respublikinis

,,Coder Dojo“

M. Tamašauskienė, informacinių technologijų mokytoja

4-7 klasių mokiniai

4.

Respublikinis

Socialinių – emocinių įgūdžių lavinimo, smurto prevencijos programa ,,Antras žingsnis“

A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pradinių klasių mokytojos

5.

Mokyklinis

Patyčių masto mažinimo mokykloje programa

I.Šerkšnė,- psichologė

Mokinių tėvai

6.

Respublikinis

Ekologinis projektas ,,Žmogus – gamtos draugas“

A.Čepulienė,  biologijos mokytoja

Jaunieji miškininkai

7.

Mokyklinis

 ,,Aš moku mokytis“

A. Stakutienė , direktoriaus pavaduotoja ugdymui

6b ir 7b klasės

8.

Tarptautinis

,,Mažiau šiukšlių“

A.Čepulienė, biologijos mokytoja

Visa mokyklos bendruomenė

9.

Mokyklinis

,,Trinties jėga fizikoje ir biologijoje“

D. Dumšienė, fizikos mokytoja;

A.Čepulienė, biologijos mokytoja

 

8 klasių mokiniai

10.

Mokyklinis

Dailės ir technologijų projektas ,,Knygų šalis“

O. Morkūnaitė, technologijų mokytoja;

J. lazickienė, dailės mokytoja

5 – 8 klasių mokiniai

11.

Mokyklinis

,,Dičkiai mažiesiems“

D. Dumšienė,  fizikos mokytoja

E. Ilgavičienė, pradinių klasių mokytoja;

4b ir 10 klasės

12.

Tarptautinis

eTwining

I.Šerkšnė, psichologė

7 – 8 klasių mokiniai