Projektai

 

Projektai

Vykdomi 2017 – 2018 m.m.

 

Eil. nr.

Lygmuo

Pavadinimas

Koordinatorius

Dalyviai

1.

Respublikinis

Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose

A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pradinių klasių mokiniai

2.

Respublikinis

ES pieno tiekimo mokykloms programa „Pienas vaikams“

 

A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pradinių klasių mokiniai

3.

Respublikinis

,,Laisvės kelionė“

A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

8b klasės mokiniai, jų klasės auklėtoja ir istorijos mokytojas

4.

Respublikinis

Socialinių – emocinių įgūdžių lavinimo, smurto prevencijos programa ,,Antras žingsnis“

A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pradinių klasių mokytojos

5.

Mokyklinis

Patyčių masto mažinimo mokykloje programa

A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Visa mokyklos bendruomenė

6.

Respublikinis

Ekologinis projektas ,,Žmogus – gamtos draugas“

A.Čepulienė,  biologijos mokytoja

6 – 8 klasių mokiniai

7.

Tarptautinis

Gamtosauginis ,,Second life“

I. Šerkšnė, psichologė

6b ir 6c klasių mokiniai, gamtos ir anglų kalbos mokytojos

8.

Respublikinis

Gamtosauginių mokyklų programa

A.Čepulienė,  biologijos mokytoja

Visa mokyklos bendruomenė

9.

Tarptautinis

,,Jaunieji amerikiečiai“

M. Tamašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

9-16 metų mokiniai

10.

Mokyklinis

,,Kuo garsi mano šalis“

D. Slunksnienė, geografijos mokytoja

6 – 8 klasių mokiniai

11.

Respublikinis

,,Būk detektyvas“

V. Kleinotaitė, istorijos mokytoja

Augustas Daukšas, 7c klasė

12.

Respublikinis

,,Mokinių skaitymo gebėjimų gerinimas Pakruojo rajono Balsių, Klovainių, Rozalimo ir ,,Žemynos“ pagrindinėse mokyklose“ (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0077)

D. Ramonas, direktorius

6 – 8 klasių mokiniai ir lietuvių kalbos mokytojai