Projektai

                                        

                                                                             

                                                                                  Projektai

                                                                     Vykdomi 2018 – 2019 m.m.

 

Eil. nr.

Lygmuo

Pavadinimas

Koordinatorius

Dalyviai

1.

Respublikinis

Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose

A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pradinių klasių mokiniai

2.

Respublikinis

ES pieno tiekimo mokykloms programa „Pienas vaikams“

 

A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pradinių klasių mokiniai

3.

Respublikinis

,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“

A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2 klasių mokiniai

4.

Respublikinis

,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukaciniuose užsiėmimuose“

D. Damauskienė, pradinių klasių mokytoja

3a klasė

5.

Respublikinis

,,Informatika pradiniame ugdyme“

A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1 – 4 klasių mokiniai

6.

Respublikinis

..Kinobusas“

A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Visi mokiniai

7.

Respublikinis

,,100 -mečio kelionė“

A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

8 klasių mokinių komanda

8.

Respublikinis

,,Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“

A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

8 klasių mokiniai

9.

Respublikinis

,,Pažink valstybę“

G. Poškuvienė, klasės auklėtoja

8b klasė

10.

Respublikinis

Socialinių – emocinių įgūdžių lavinimo, smurto prevencijos programa ,,Antras žingsnis“

A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pradinių klasių mokytojos

11.

Respublikinis

,,Mokinių skaitymo gebėjimų gerinimas Pakruojo rajono Balsių, Klovainių, Rozalimo ir ,,Žemynos“ pagrindinėse mokyklose“ (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0077)

D. Ramonas, direktorius

6 – 8 klasių mokiniai ir lietuvių kalbos mokytojai

12.

Respublikinis

Ekologinis projektas ,,Žmogus – gamtos draugas“

A.Čepulienė,  biologijos mokytoja

5 – 8 klasių mokiniai

13.

Respublikinis

,,Mes rūšiuojam“

A.Čepulienė,  biologijos mokytoja

Visa mokyklos bendruomenė

14.

Respublikinis

Gamtosauginių mokyklų programa

A.Čepulienė,  biologijos mokytoja

Visa mokyklos bendruomenė

15.

Mokyklinis

Patyčių masto mažinimo mokykloje programa

A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Visa mokyklos bendruomenė

16.

Mokyklinis

,,Elektros energiją taupai, gamtą saugai“

D. Dumšienė, fizikos mokytoja

7 klasių mokiniai

17.

Mokyklinis

,,Kulinarinės kelionės“

D. Slunksnienė, geografijos mokytoja

6 – 8 klasių mokiniai

18.

Mokyklinis

,,Mokyklos muziejus“

L. Kanapickienė

Visa mokyklos bendruomenė

19.

Mokyklinis

Socializacijos projektas „Visiems kartu-labai smagu“

 

VGK

2 – 8 klasių mokiniai