Paskutiniai žingsniai mokykloje...

        Birželio 14 d. 10 klasės mokiniai paskutinį kartą susitiko visi drauge kaip šios mokyklos mokiniai, nes gavę pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, išskris kaip paukščiai palikę savo tėvų lizdus...

        Šventės metu kalbėjo pavaduotoja A. Stakutienė, direktorius D. Ramonas, auklėtoja D. Dumšienė. Jie visi palinkėjo sėkmingo skrydžio pasirenkant savo gyvenimo kelią. Loreta savo bendraklasių vardu padėkojo už visus vargus ir rūpesčius  mokytojams,  padėjusiems įgyti ne tik mokslo žinių,  bet ir gyvenimiškos patirties.

        Kl. auklėtoja D. Daiva