Mokytojų budėjimas valgykloje - rūbinėje

MOKYTOJŲ BUDĖJIMO MOKYKLOS VALGYKLOJE IR RŪBINĖJE GRAFIKAS

 

 

  Mėnesio dienos
  16 17 18 19 20
VALGYKLOJE L. Kanapickienė S. Kairienė D. Dumšienė V. Gasparavičius V. Lukšienė
RŪBINĖJE G. Poškuvienė E. Tamošaitytė-Rutkauskienė R. Stuogienė V. Zabielaitė D. Slunksnienė

 

  Mėnesio dienos
  23 24 25 26 27
VALGYKLOJE G. Četkauskienė A. Čepulienė G. Poškuvienė R. Karklienė R. Gasparavičienė
RŪBINĖJE V. Kleinotaitė J. Lazickienė J. Kacilevičienė I. Ušinskaitė M. Beinoravičienė