Mokytojų budėjimas valgykloje - rūbinėje

MOKYTOJŲ BUDĖJIMO MOKYKLOS VALGYKLOJE IR RŪBINĖJE GRAFIKAS

 

 

  Mėnesio dienos
  4 5 6 7 8
VALGYKLOJE A.Čepulienė R. Karklienė D. Butkuvienė V. Gasparavičius R. Stuogienė
RŪBINĖJE J. Vėdaras V. Batakis R. Gasparavičienė R. Valantinas R. Venckus

 

  Mėnesio dienos
  11 12 13 14 15
VALGYKLOJE L. Kanapickienė V. Kleinotaitė V. Balčiūnienė J. Kacilevičienė G. Balašauskienė
RŪBINĖJE V. Lukšienė S. Kairienė D. Dumšienė G. Poškuvienė R. Stuogienė